Tarieven

Wij stellen onze tarieven niet zelf op. De Nederlandse
Zorgautoriteit (NZa) stelt elk jaar de tarieven vast voor de gehele mondzorg. Deze tarieven staan hier. Op deze website staat tevens uitgebreid uitgelegd wat een bepaalde behandelcode inhoudt. Onze meest gebruikte codes zijn de C-codes, M-codes en T-codes.

Vergoeding 
Of u nu de preventieassistent, mondhygiënist of tandarts bezoekt, de tarieven zijn voor elk beroep even hoog. De NZa gaat bij elke behandeling uit van de meest logische behandelaar om de hoogte van het bedrag te bepalen. 

Als u de verzekering belt om de vergoeding na te vragen, adviseren wij de codes te benoemen. U kunt op de begroting en rekening terugvinden welke codes voor u van toepassing zijn. Deze codes horen bij uw persoonlijke behandelplan. Wij zijn verplicht om hierbij de passende codes te hanteren. Mocht u er niet uitkomen, dan helpen wij u graag verder. Wij hebben voor u een overzicht van de meest voorkomende tandverzekeringen en hun vergoedingen. Deze vergoedingen kunnen namelijk elk jaar veranderen. Soms veranderen ook de codes. Wij proberen u daar elk jaar tijdig te informeren als er iets in de tarieven of codes verandert. 

U bent zelf verantwoordelijk over de keuze van de aanvullende tandartsverzekering. Voor exacte vergoedingen van uw specifieke verzekering verwijzen wij u altijd naar uw zorgverzekeraar. De eigen bijdrage is niet van toepassing op mondzorg. Dus vanaf de eerste uitgave in de mondzorg zal er meteen vergoeding vanuit uw aanvullende pakket komen. 

Kinderen
 
Kinderen hoeven zich voor mondzorg (op orthodontie na) niet bij te verzekeren. Vergoeding komt voor hen voor 100% uit de basisvergoeding. U hoeft dus niets te betalen over de zorg van uw kinderen bij ons. 

Facturering
 
Alle facturen sturen wij naar Anders Medical Factoring. Anders Medical Factoring int het vergoedde bedrag bij uw verzekeraar. Over het eventuele restbedrag stuurt Anders Medical Factoring u een rekening toe.