Stichting Garantiefonds MondzorgVanaf 1 januari 2013 is de NVM met haar leden collectief aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Mondzorg. Het doel van de Stichting is de kwaliteit van de beroepsbeoefenaars in de mondzorg te verhogen en onder voorwaarden een garantie af te geven voor de kosten van een noodzakelijke herstelbehandeling. Beroepsbeoefenaars in de mondzorg onderscheiden zich door aan te geven in te staan voor de geleverde kwaliteit. Wanneer er toch een probleem is ontstaan tijdens of na de behandeling, wordt de consument niet belast met de rekening van een eventueel noodzakelijke herstelbehandeling.De garantieregeling geeft de consument dus een extra zekerheid na het indienen van een klacht en voorkomt voor deze consument onnodig getouwtrek over de uitvoering en betaling van een herstelbehandeling. De SGM garandeert onder nadere voorwaarden de kosten van een herstelbehandeling die voortvloeien uit een door de door de SGM geaccepteerde klachtencommissie gegrond verklaarde klacht.

Klachten?

Gelukkig zijn de meeste patiënten tevreden over de behandeling die zij krijgen. Toch kunnen zich onverhoopt situaties voordoen waarover u niet tevreden bent of waarover u een klacht wilt indienen.
Graag zoeken we samen met u naar een oplossing. 

Mochten wij samen geen oplossing kunnen vinden voor uw klacht dan verwijzen wij u naar de klachtenregeling NVM-mondhygiënisten.