Kwaliteit

Bij MondClinic vinden wij kwaliteit belangrijk. Om deze kwaliteit te kunnen garanderen hebben alle mondhygiënisten van MondClinic de HBO opleiding mondzorgkunde afgerond en staan zij geregistreerd in het kwaliteitsregister mondhygiënisten (KRM.)
Om te zorgen dat ons team mondzorgspecialisten altijd op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen in hun vakgebied volgen wij regelmatig cursussen en bijscholingen.

ISO 9001 certificering
MondClinic is als praktijk officieel ISO 9001 (ISO Healthcare) gecertificeerd. Omdat alle processen binnen het bedrijf van belang zijn voor de kwaliteit van de zorg, zijn alle werkprocessen en procedures vastgelegd en voldoen deze aan de ISO-normen. 

    Klachten?
    Gelukkig zijn de meeste patiënten tevreden over de behandeling die zij krijgen. Toch kunnen zich onverhoopt situaties voordoen waarover u niet tevreden bent of waarover u een klacht wilt indienen. Graag zoeken we samen met u naar een oplossing. Mochten wij samen geen oplossing kunnen vinden voor uw klacht dan verwijzen wij u naar de klachtenregeling NVM-mondhygiënisten.